Thaicon Product

กิจกรรมเพื่อสังคม

socialdetail ✨งานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จำกัด หรือ ไทคอน ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินจากคณะกรรมการโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ (ห้อง Hole In One ๑) โดยมีตัวแทนจากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในงาน ????รางวัลนี้เป็นเครื่องแสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ของไทคอน และตอกย้ำความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคม ????ก่อนเข้าร่วมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมไทคอนได้เผชิญกับข้อร้องเรียนจากชุมชุนเป็นระยะ และตระหนักถึงความสำคัญของความเดือดร้อนที่เกิดกับชุมชน จึงได้จัดทำโครงการติดตั้งเครื่องกลั่นเพื่อลดการปล่อยไอน้ำออกสู่ชั้นบรรยากาศ โดยกลั่นเป็นน้ำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตนอกจากแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนแล้ว ยังลดการใช้ทรัพยากรน้ำได้อีกด้วย ????ดังนั้นเมื่อมีหนังสือเชิญให้เข้าร่วมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ไทคอน จึงยินดีตอบรับเข้าร่วมโครงการ โดยไทคอนได้รับประโยชน์จากการที่คณะกรรมการเข้ามาเป็นที่ปรึกษา ทำให้การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบมากขึ้น ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และที่สำคัญเมื่อ ไทคอน ผ่านเกณฑ์ตรวจประเมินจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม รางวัลดังกล่าวจะเป็นเครื่องการันตี และเพิ่มความเชื่อมั่นในการอยู่ร่วมกันของโรงงานและชุมชนโดยรอบต่อไปในอนาคต

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

socialthumb

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จำกัด ได้บริจาคข้าวสาร... read more...

socialthumb

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพแนล จำกัด ได้แจกถุงยังชีพ... read more...

socialthumb

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดในปัจจุบัน ทางบริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แ... read more...

socialthumb

บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จำกัด ได้มอบเงินจำนวน 500,000บาท เพื่อสนับสนุน... read more...

socialthumb

นักศึกษา​ สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม​ ภาควิชาเคมี​ คณะวิทยาศาสตร์​ สถาบันเทคโนโลย... read more...