Thaicon Product

กิจกรรมเพื่อสังคม

socialdetail นักศึกษา​ สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม​ ภาควิชาเคมี​ คณะวิทยาศาสตร์​ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ทำงานวิจัย​โครงงานพิเศษเรื่อง "การผลิตอิฐมวลเบาโดยใช้กากตะกอนน้ำเสียจาก โรงงานอุตสาหกรรมและตะกอนยิปซั่มจากโรงไฟฟ้า" ทาง #บริษัทไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนลจำกัด ได้สนับสนุนการใช้ตู้อบไอน้ำ​ ในการทำงานวิจัยครั้งนี้​ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อไป♥️

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

socialthumb

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จำกัด ได้บริจาคข้าวสาร... read more...

socialthumb

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพแนล จำกัด ได้แจกถุงยังชีพ... read more...

socialthumb

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดในปัจจุบัน ทางบริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แ... read more...

socialthumb

✨งานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จำกัด หรือ ไทคอน ที... read more...

socialthumb

บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จำกัด ได้มอบเงินจำนวน 500,000บาท เพื่อสนับสนุน... read more...