Thaicon Product

PRODUCTS

อิฐมวลเบาไทคอน สปีด
product-item
  • ขนาด 7.5 X 25 x 60 ซม.
  • ความหนา 7,7.5 ซม. ขึ้นไป

ปัจจัยเรื่องการขาดแคลนช่างฝีมือในการก่อ และฉาบอิฐก่อผนัง และสภาพความเร่งด่วนในการแข่งขัน ทำให้บริษัทฯผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เริ่มมองหาทางเลือกวัสดุก่อสร้างตัวใหม่ที่ช่วยให้ทำงานเสร็จได้เร็วขึ้น ลดต้นทุนการก่อสร้างจากค่าแรงงาน และวัสดุประเภทปูนก่อ อิฐมวลเบาไทคอนสปีดได้ถูกผลิตขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหานี้

ประโยชน์ของอิฐมวลเบาไทคอนสปีด
1)ก่อได้เร็วกว่าอิฐมวลเบาขนาดมาตรฐาน 5 % หรือประมาณ 16 นาที / ตร.ม.
2)ลดค่าแรงงานก่อลงได้ประมาณ 5 บาท / ตร.ม.
3)ลดปูนก่อลงได้ประมาณ 1.5 บาท / ตร.ม.
4)โดยรวมแล้วจะช่วยลดต้นทุนในการก่อลงได้ประมาณ 20 %

คุณสมบัติทางกายภาพ
ขนาด7.5 x 25 x 60 ซม.
ความแข็งแรง > 44 Ksc
ความหนาแน่น630-670 Kg/m3
การดูดซึมน้ำ37 %
จำนวนใช้งาน6.66 ก้อน / m2
น้ำหนักต่อก้อน8.5,9.3 Kg