Thaicon Product

PRODUCTS

อิฐมวลเบาไทคอน ซุปเปอร์โปร
product-item
  • ขนาด 7.5 x 20 x 60 ซม.
  • ความหนา 7.5 ซม. ขึ้นไป

การผลิตอิฐมวลเบาเป็นเรื่องที่ซับซ้อน คุณภาพของอิฐมวลเบาจะขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีการผลิต การควบคุมคุณภาพ และสูตรของการผลิต ปัจจัยหลักของคุณภาพคือ ความแข็งแรง ไม่แตกหักเสียหายง่ายระหว่างขนส่ง และระหว่างก่อใช้งาน
อิฐมวลเบา ไทคอนซุปเปอร์โปร มีความแข็งแรงสูง มีอัตราการสูญเสีย <0.5% ถูกผลิตจากนวัตกรรมการผลิตที่ทำให้ผลึกโครงสร้างภายในตัวอิฐเกิดได้สมบูรณ์ ตัวเนื้ออิฐมีการกระจายของฟองอากาศสม่ำเสมอ มิติรูปร่างแน่นอน

คุณสมบัติทางกายภาพ
ขนาด7.5 (และขนาดอื่นๆขึ้นไป) x 20 x 60 ซม.
ความแข็งแรง > 44 Ksc
ความหนาแน่น630-670 Kg/m3
การดูดซึมน้ำ 37 %
จำนวนใช้งาน8.33 ก้อน / m2
น้ำหนักต่อก้อน7.4 Kg