Thaicon Product

กิจกรรมกับคู่ค้า

partnerdetail ขอขอบคุณ ร้านโฮมวัน-โฮมช็อป ที่ให้ THAI CON เข้าร่วมกิจกรรม รวมใจ โฮมวัน โฮมช็อป เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา กิจกรรม รวมใจ โฮมวัน โฮมช็อป และคู่ค้าคู่ค้าพันธมิตร ร่วมระดมทุนเพื่อช่วยเหลือและส่งมอบกำลังใจ สิ่งของ รวมทั้งข้าวสารและน้ำดื่ม ให้กับพี่น้องชาวอุบลฯ ณ.ชุมชนท่าบ่อ ที่ประสบประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) ในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบข้างร้านโฮมวัน-โฮมช็อป #SAVEอุบลราชธานี #อิฐมวลเบาไทคอน #อิฐคุณภาพ #อิฐที่ช่างมืออาชีพเลือกใช้ #อิฐมวลเบา #วัสดุก่อสร้าง

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

partnerthumb

งานฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานขาย บริษัท ต.แสงชัย ชุมแพ (1985) จำกัด จ.ขอนแก่น... read more...

partnerthumb

#ขอขอบคุณ ร้านศิริเจริญโฮมสแตนดาร์ด ที่ให้ไทคอนเข้าร่วมกิจกรรมออกบูธจัดแสดงสินค้... read more...

partnerthumb

ขอขอบคุณ บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความไว้วางใจ เลือกใช้... read more...

partnerthumb

งานฝึกอบรมพนักงานขาย ร้านหัวหินแม็คโฮม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบคุณที่... read more...

partnerthumb

บริษัทฯได้จัดให้มีการถ่ายเทความรู้ สู่ลูกค้าเพื่อให้รู้จักการใช้สินค้าดีขึ้นอยู่... read more...