Thaicon Product

กิจกรรมกับคู่ค้า

partnerdetail บริษัทฯได้จัดให้มีการถ่ายเทความรู้ สู่ลูกค้าเพื่อให้รู้จักการใช้สินค้าดีขึ้นอยู่เป็นประจำ สอดคล้องกับนโยบายการทำธุรกิจที่ช่วยให้คู่ค้าเพิ่มผลกำไร มีการบริหารต้นทุนดีขึ้น รวมถึงช่วยเพิ่มรายได้ และตำแหน่งผลกำไรของ บริษัทฯ คู่ค้าเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันในตลาด

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

partnerthumb

ขอขอบคุณ ร้านโฮมวัน-โฮมช็อป ที่ให้ THAI CON เข้าร่วมกิจกรรม รวมใจ โฮมวัน โฮมช็... read more...

partnerthumb

งานฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานขาย บริษัท ต.แสงชัย ชุมแพ (1985) จำกัด จ.ขอนแก่น... read more...

partnerthumb

#ขอขอบคุณ ร้านศิริเจริญโฮมสแตนดาร์ด ที่ให้ไทคอนเข้าร่วมกิจกรรมออกบูธจัดแสดงสินค้... read more...

partnerthumb

ขอขอบคุณ บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความไว้วางใจ เลือกใช้... read more...

partnerthumb

งานฝึกอบรมพนักงานขาย ร้านหัวหินแม็คโฮม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบคุณที่... read more...