Thaicon Product

CAREER

ตำแหน่งงานว่าง

bluebullet ช่างไฟฟ้า (เด็กนักศึกษาจบใหม่ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) จำนวน 3 อัตรา
bluebullet พนักงานขับรถยก (Forklift) จำนวน 4 อัตรา
careerlogo