Thaicon Product

CAREER

ตำแหน่ง:ธุรการฝ่าย IT

คุณสมบัติ
  - อายุ 22-45 ปี บริบูรณ์
  - เพศหญิง
  - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  - หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ชุดยูนิฟอร์ม ค่ากะ
  โบนัสประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี งานเลี้ยงประจำปี
careerlogo
 Thaicon Product

CAREER

ตำแหน่ง:ธุรการฝ่าย IT

คุณสมบัติ
  - อายุ 22-45 ปี บริบูรณ์
  - เพศหญิง
  - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  - หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ชุดยูนิฟอร์ม ค่ากะ
  โบนัสประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี งานเลี้ยงประจำปี
person