Thaicon Product

CAREER

ตำแหน่ง:พนักงานตรวจนับสินค้า (เช็คเกอร์)

คุณสมบัติ
  - อายุ 22-45 ปี บริบูรณ์
  - ไม่จำกัดเพศ
  - ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

  เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ชุดยูนิฟอร์ม ค่ากะ
  โบนัสประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี งานเลี้ยงประจำปี
careerlogo
 Thaicon Product

CAREER

ตำแหน่ง:พนักงานตรวจนับสินค้า (เช็คเกอร์)

คุณสมบัติ
  - อายุ 22-45 ปี บริบูรณ์
  - ไม่จำกัดเพศ
  - ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

  เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ชุดยูนิฟอร์ม ค่ากะ
  โบนัสประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี งานเลี้ยงประจำปี
person