Thaicon Product

PRODUCTS

คุณประโยชน์ของอิฐมวลเบาไทคอน

เจ้าของโครงการ (Developer)

 • งานเสร็จเร็วกว่า ทำให้ขายสินค้า (บ้าน) ได้เร็วกว่า เงินหมุนเวียนเร็วกว่า
 • เป็นสินค้าที่มีความนิยมแพร่หลาย ทำให้โครงการที่ทำมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพิ่มจุดขาย
 • ลดค่าใช้จ่ายก่อสร้างลง เนื่องจากน้ำหนักโครงสร้างลดลง

ผู้รับเหมา (Contractor)

 • ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างลง เนื่องจากใช้ Joint น้อยลงกว่า 2.5%
 • เวลาก่อสร้างเร็วขึ้นกว่า 30% จากขนาดที่ใหญ่ขึ้น
 • น้ำหนักเบากว่า ก่อสร้างได้เร็วกว่า ใช้ช่างก่อจำนวนน้อยลง
 • แข็งแรง ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ
 • มีหลากหลายขนาดให้เลือกตามความจำเป็นหน้างาน
 • ง่ายต่อการก่อสร้าง มีมิติแน่นอน ลดการใช้ปูนฉาบ และปูนก่อลง

เจ้าของบ้าน (Home owner)

 • อยู่เย็นเป็นสุข เพราะอิฐไทคอน ช่วยลดและดุดซึมเสียง กันความร้อน ทันสมัย ไม่ติดไฟ
 • ลดค่าไฟฟ้าลงกว่า 30%
 • ปลวกไม่กิน
 • ต้นทุนการซ่อมแซมต่ำ

ผู้แทนจำหน่าย (Agent)

 • สินค้าติดตลาด ง่ายต่อการขาย และทำกำไรได้ง่าย
 • น้ำหนักเบา ช่วยลดค่าใช้จ่ายขนส่งในการจัดจำหน่ายสู่ลูกค้า

สิ่งแวดล้อม (Environment)

 • การผลิตไม่มีสารเป็นพิษเจือปน
 • ไม่ปล่อยก๊าซออกสู่บรรยากาศจากขบวนการผลิต
 • ใช้พลังงานในการผลิตน้อยลงกว่าครึ่ง เมื่อเทียบกับการผลิตอิฐมอญเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และลดก๊าซเรือนกระจก
 • Joint ที่ลดลงทำให้ใช้ปูนซิเมนต์ในการก่อน้อยลง ช่วยลดปัญหาก๊าซ CO2 ในบรรยากาศ