Thaicon Product
flashbanner01
flashbanner02
flashbanner03
WELCOME บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จำกัด
“จากผู้นำด้านก่อสร้างสู่ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบยั่งยืน”

block บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จำกัด เป็นบริษัทในเครือกลุ่มบริษัทสี่แสงการโยธา จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านก่อสร้างในประเทศไทย คณะผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบยั่งยืน ควบคู่ไปกับช่องทางในการดำเนินธุรกิจจึงได้จัดตั้งบริษัทขึ้นในปี 2547 โดยใช้เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันนี ผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้ชื่อสินค้าอิฐมวลเบาไทคอน (Thaicon product) อิฐมวลเบาไทคอนมีคุณสมประโยชน์เหนือกว่าอิฐก่อสร้างประเภทอื่นๆ หลายด้าน เช่น กันไฟ กันเสียง กันความร้อน ใช้งานง่าย ทนทาน น้ำหนักเบา ซึ่งช่วยลดเวลาในการก่อสร้าง และค่าแรงงาน อิฐมวลเบาไทคอน จึงเป็นนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง สำหรับคนรุ่นใหม่ ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

กิจกรรมเพื่อสังคม

✨งานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จำกัด หรือ ไทคอน ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินจากคณะกรรมการโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ (ห้อง Hole In One ๑) โดยมีตัวแทนจากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในงาน ????รางวัลนี้เป็นเครื่องแสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ของไทคอน และตอกย้ำความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคม ????ก่อนเข้าร่วมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมไทคอนได้เผชิญกับข้อร้องเรียนจากชุมชุนเป็นระยะ และตระหนักถึงความสำคัญของความเดือดร้อนที่เกิดกับชุมชน จึงได้จัดทำโครงการติดตั้งเครื่องกลั่นเพื่อลดการปล่อยไอน้ำออกสู่ชั้นบรรยากาศ โดยกลั่นเป็นน้ำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตนอกจากแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนแล้ว ยังลดการใช้ทรัพยากรน้ำได้อีกด้วย ????ดังนั้นเมื่อมีหนังสือเชิญให้เข้าร่วมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ไทคอน จึงยินดีตอบรับเข้าร่วมโครงการ โดยไทคอนได้รับประโยชน์จากการที่คณะกรรมการเข้ามาเป็นที่ปรึกษา ทำให้การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบมากขึ้น ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และที่สำคัญเมื่อ ไทคอน ผ่านเกณฑ์ตรวจประเมินจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม รางวัลดังกล่าวจะเป็นเครื่องการันตี และเพิ่มความเชื่อมั่นในการอยู่ร่วมกันของโรงงานและชุมชนโดยรอบต่อไปในอนาคต